Självporträtt

Vad skulle du vilja lyfta fram av dig själv i form av ett självporträtt? Vad vill du gestalta till oss andra i din personlighet? Kanske har du på sistone drömt om att åka tillbaka i tiden? Eller är du kanske en väldig glad och positiv person, men har lite svårt att visa det?

Dessa frågor är bara några av de frågor som diskuterades inför åttornas första slöjduppgift för detta läsåret. Uppgiften gick ut på att eleverna skulle skapa ett tredimensionellt självporträtt med fokus på att utveckla sin förmåga att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Det behövdes exempelvis inte röra sig om en avbildning av elevernas ansikte, utan det kunde lika gärna bestå av något de tyckte visar en autentisk ”bild” av de själva. Detta arbetsområde blev också ett utmärkt tillfälle för eleverna att låta sin fantasi flöda, genom hela arbetsprocessen samt ett tillfälle att experimentera fritt med olika verktyg, redskap, material och tekniker.

Uppgiften avslutades med att eleverna fick tolka varandras självporträtt dvs. de fick sätta ord på varför kamratens tavla skapar en viss känsla hos dem. Under redovisningens gång har vi tillsammans kommit fram att det varken finns något rätt eller fel i en tolkning, tolkningen ligger i betraktarens ögon.


Publicerat: 2020-10-12Skribent: Nikola Petranovic