Hasch borde inte legaliseras

Hasch är en drog som kommer från en växt vars namn Cannabis sativa, en växt med en mängd olika användningsområden. Hasch kan se ut på olika sätt, bland annat kakor. Drogen är väldigt farlig eftersom den orsakar skador i kroppen hos många organ, därför anser jag att den inte borde legaliseras för både mitt och andras bästa och säkerhet.

För det första är hasch väldigt skadligt och påverkar vårt välmående på ett negativt sätt, eftersom det till exempel innehåller Tetrahydrocannabinol (THC) som är ett giftigt ämne som ger upphov till ruset. Den sätter sig i fettvävnaden som till exempel finns i hjärnan och kroppens inälvor, vilket ökar risken för hjärnskador så kallade kognitiva funktioner såsom; skralare förmåga att hantera komplex information, sämre korttidsminne som gör att du känner dig likgiltig och så vidare. Därmed ökar den också risken för schizofreni som är en psykossjukdom som gör att man upplever verkligheten annorlunda, hallucinationer eller har vanföreställningar. Därför kommer trafikolyckor, dödsfall och så vidare ske allt mera än förr om vi legaliserar det. Stödet bland de som är yngre än 30 år är betydligt större än bland de som är äldre för en legalisering. Om vi nu därför legaliserar det riskerar vi att förstöra många ungdomars framtid eftersom många kommer inte kunna utbilda sig på grund av biverkningarna som hach åstadkommer med. Det kommer leda till flera arbetslösa i framtiden som i sin tur kommer leda till sämre ekonomi. Vill vi verkligen riskera att nästa generation blir förstörd för att kunna roa oss?

Många framställer Sverige som ett isolerat land i narkotikapolitiken som ligger efter andra länder, men jag anser att det ligger något gott i att förhindra unga människor att missbruka droger. Därför är sverige inte på efterkälken, utan ett föredöme och av den anledningen anser jag att man borde ifrågasätta politikområden hos länderna som har legaliserat hasch istället för att ifrågasätta ett land som går ett steg närmare ett utopisk samhälle. Detta eftersom de europeiska länderna med det största missbruksproblemen är de som är mest toleranta mot droger, främst cannabis, och inom den kategorin faller inte Sverige.

Ett av huvudargumenten till varför man vill legalisera hasch är för att få bort kriminaliteten. Många antyder på att kriminaliteten har minskat i de länderna som har legaliserat hasch som till exempel USA. Men är det lösningen? Att legalisera en drog som skadar många för att ‘’minska kriminaliteten’’. Jag anser att det inte är lösningen, utan det antyder bara på att narkotikapolisen inte har kunnat ta kontroll över situationen för att de varit svaga. Istället för att hitta effektivare metoder för att hindra in smugglingar av dessa syntetiska droger, väljer man att ge upp på samhället. Och på vilket sätt har man ‘’minskat’’ kriminaliteten om man därmed har gett ‘’skurkarna’ nya möjligheter att utvidga handeln av droger? Detta eftersom när det blev lagligt, tog det organiserade brottsligheten i till exempel USA chansen och flyttade en del av produktionen av cannabis till länder som inte har legaliserat drogen, för att vinna på det. På så sätt drabbar man inte bara sitt eget land utan också andras, vilket ökar kriminaliteten.

Dessutom om det nu har temporärt ‘’minskat’’ kriminaliteten, så har man fortfarande gett människor friheten att gå runt påverkade av hasch; vilket betyder att de kan skada andra omedvetet, vilket definitivt kommer leda till flera trafikskador, dödsfall och så vidare, vilket leder till ett otryggt samhälle för medborgarna och särskilt barnen som ser upp till vuxna. Tror man också verkligen att de människorna som lever i den undre världen kommer helt plötsligt förvandlas till laglydiga, skattebetalande och socialt anpassade medborgare? Dessa gruppers inkomstkällor är oändliga. Legaliseringen av hasch kanske försvagar de kriminella organisationer som finansierar deras aktiviteter med sådan verksamhet idag, men det finns fortfarande till exempel vapen- eller människohandel. Därför anser jag att istället för att jobba på att framställa ett otryggt samhälle, ska man jobba på att utveckla sina metoder och ingripa mot lagstiftningen av hasch för att skapa ett tryggt, samt ett allt mera civiliserat samhälle.

Med det sagt anser jag att hasch inte borde legaliseras eftersom; den är väldigt skadlig för kroppen, den kommer att förstöra vår framtid, den kommer att öka kriminaliteten och den kommer skapa ett otryggt samhälle där flera människor kommer att dö i. Vill vi sätta vårt civiliserade samhälle på spel? Eller vill vi komma ett steg närmare ett utopisk samhälle?


Publicerat: 2021-05-20Skribent: Rayan Mustapha, 8a