ONDSKAN

Jan Guillous hemska skildring av internatet Stjärnsberg har fängslat många. Nu är det elevernas tur att ta del av denna otäcka historia. Genom den lättlästa återberättelsen av Johan Werkmäster får de följa Erik genom hans resa från en kuvad pojke till en ung man.

Eleverna på högstadiet får läsa boken och svara på frågor för att öka både ordförråd och läsförståelse. Därefter ger de sig i kast med både sammanfattning och att koppla verk till författare. Boken sägs vara sann, men är alla delar sanna? Vilka? Vilka är troligtvis inte sanna? Varför tror du det? Dessutom får eleverna börja fundera på vad som varit annorlunda om boken utspelat sig i en annan tid. Vad var annorlunda på den tiden, jämfört med idag? Och hade det varit annorlunda om det varit på en annan plats, i en annan kultur? Eller om Erik varit tjej istället för kille?

Genom att riktigt gå på djupet med boken lär sig eleverna att fundera kring verk, budskap och författare, samtidigt som de blir bättre läsare- och förhoppningsvis rycks med av den spännande berättelsen!


Publicerat: 2020-10-26Skribent: Lisa Karlberg