DEN FINASTE BOKEN OM MIG

Varför har jag fått just mitt namn? Vilka är mina finaste vänner? Och vad är mitt finaste minne? Detta och mycket annat har årskurs sju fått svara på när de har skapat “Den finaste boken om mig”. Med stöttning av flera rubriker har de fått skriva ner saker om sig själva, med målet att både förbättra sitt skrivande och fundera över sin identitet.

De har sedan fått skriva in den som en e-bok, för att sist muntligt berätta om de olika ämnena och koppla dem till bilder. Eleverna lär sig då skillnaden mellan att berätta i skrift och tal- vad tar man med, och vad berättar man annorlunda, samt att öva på att presentera något.


Publicerat: 2020-10-08Skribent: Lisa Karlberg