Designa ,bygga, programmera

ÅK7 har fortsatt med programmering under sina tekniklektioner. Den här gången var det dags att designa en egen bana med 3D programvaran Tinkercad. Sen gjorde eleverna en karta med skalan 1:10 och då lärde de sig hur de kan använda sig av skalor.

Under det sista steget av projektet har eleverna programmerat EV3 med programmet EV3 Classroom LEGO® Education att köra banan. Då fick eleverna utveckla sitt datalogiska tänkande och stärka förmågan att lösa problem samt omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Publicerat: 2022-02-16Skribent:: Peter Al Fattal