JOBBMENTOR

Genom den ideella organisationen Mentor Sverige har eleverna i åk sju och åtta under en fredag förmiddag fått smakprov på olika yrken genom digitala interaktiva möten med vuxna i yrkeslivet.

Under två timmar har 6 olika jobbmentorer delat med sig av sina yrkesroller och erfarenheter till eleverna. Genom att få möta vuxna förebilder med olika bakgrund och få lära sig om yrkeslivet förbereds eleverna inför det egna framtida utbildnings- och yrkesvalet. Bland de yrkena som presenterades fanns bland annat försvarsmakten, programmerare och byggingenjör. Våra engagerade sjuor och åttor ställde mycket bra och nyfikna frågor till jobbmentorerna och flera elever kom efteråt med nya idéer om vad de ville göra i framtiden.

Publicerat: 2021-04-18Skribent: Daniela Meic