EMOT FJÄRRUNDERVISNING

Just nu är vi i en pågående pandemi som har resulterat i att nya regler och restriktioner har tillkommit så att smittspridningen av Covid-19 minskar. En av dem nya restriktionerna som trätt i kraft är att bedriva skolan via fjärrundervisning. Fjärrundervisning är när man har skola hemifrån, man har helt enkelt alla sina lektioner schemalagt via datorn. Både för elever och lärare är fjärrundervisning något nytt eftersom undervisningen brukar drivas via närundervisning. Det vill säga att man har vanliga lektioner på plats i skolan och träffar sina lärare i verkligheten. En av faktorerna för att minska smittspridningen blev att man fick ta till den åtgärden att universitet/högskola och gymnasierna skulle bedrivas på distans. Man beslutade även att högstadieeleverna skulle ha distansundervisning i efterhand.

För det första så är det viktigt att eleverna får socialisera sig för att må bra psykiskt. Dessutom så känner man sig instängd när man har fjärrundervisning och det ökar chanserna till psykisk ohälsa. En studie som Sveriges elevkårer utförde visade att varannan elev (50%) mår sämre när undervisningen sker digitalt. I studien så visade det sig även att 40% av eleverna som var med och svarade på enkätfrågorna till studien känner sig mer stressade under dessa omständigheter. Det sociala i en individs vardag är oerhört viktigt speciellt när man är i vår ålder. Några elever behöver det sociala umgänget väldigt mycket och om de inte får det kan det sluta med att de hamnar i en depression. Eller får någon annan sorts psykisk ohälsa, får man inte det sociala umgänget man behöver kan mycket gå fel med psyket. Man tappar all sin motivation för skolan och det resulterar i att man presterar sämre än vanligt. Bortsett från måendet så tappar man sina rutiner när man har fjärrundervisning, man blir helt enkelt mycket slöare eftersom att man vaknar ca 10-15 minuter innan lektion börjar. Jag kan ta mig själv som ett exempel: innan fjärrundervisning blev aktuellt kunde jag vakna klockan sex på morgonen utan några problem alls. Idag kan jag inte vakna klockan åtta på morgonen. Mina rutiner har blivit förstörda och det har resulterat i att jag mår mycket sämre.

För det andra så kan inte en elev och lärare ha samma kommunikation som de hade innan när man hade närundervisning. En följd av detta kan bli att eleverna inte presterar lika bra som de gjorde i skolan eftersom att de inte får den hjälpen de behöver. Det är heller inte lika enkelt att fråga läraren om hjälp när man har fjärrundervisning eller generellt berätta att man kanske bara inte förstår. Det är inte lika lätt eftersom att visa elever kanske känner sig obekväma att säga sådana saker framför hela klassen. Det finns även vissa elever som inte har någon självdisciplin alls och inte gör det dem ska göra under distans och halkar efter med arbetet på grund av lathet. När man är i skolan är det inte möjligt att detta sker eftersom att läraren har koll och säger till eleven att göra det den ska göra. Men de som blir mest drabbade av detta är de elever med läs och skrivsvårigheter som exempelvis dyslexi. Det blir mycket jobbigare för de att få den hjälpen de behöver och detta resulterar i att de inte kan visa sin fulla potential och får sämre betyg än vanligt. 69% av eleverna som var med i studien jag pratade om tidigare, berättar att det är väldigt svårt att fokusera på lektionerna.

Motargument: Däremot så anser vissa att skollokalerna är trånga och att det är en självklarhet att man ska stänga skolorna. De hävdar helt enkelt att eleverna är en stor orsak till smittspridningen eftersom att de har undervisning i så täta utrymmen. Flera påstår att anledningen till att eleverna fick ha sin undervisning på distans speciellt gymnasieelever är eftersom att det är de som alltid trafikerar kollektivtrafiken när de ska transportera sig till skolan och då kan det bli väldigt trångt på exempelvis bussarna speciellt under rusningstiderna. Detta resulterar sen i att dem bidrar till att smittspridningen ökar påstår de. Men är det verkligen logiskt att stänga skolorna för dessa anledningar? Ser inte den svenska befolkningen alla människor som springer runt på stan och köpcentrum. Bidrar inte de till smittspridningen på höga nivåer är det verkligen skoleleverna som är den största faktorn till smittspridningen? Man borde stängt köpcentrumen först innan man stängde skolorna. Eftersom köpcentrumen har inte lika stor funktion som skolorna dem är helt enkelt inte lika viktiga under dessa rådande omständigheter.

För det tredje så finns det elever som inte har det bra hemma och far illa och skolan är deras enda trygg punkt. Nu när det är fjärrundervisning så måste man ha kamera och mic på under lektionerna. Vissa elever som har det dåligt ställt hemma vill kanske inte sätta på kameran eftersom att de inte vill att alla andra ska se vad som händer hemma hos de. Detta kan leda till att de inte kommer in på lektionerna utav rädsla, att alla ska få veta vad som föregår hemma hos de. Detta i sin tur kommer förmodligen att påverka deras studier och resultera i att de hamnar bak i skolarbetet och dessutom inte klarar kurserna/ämnena lika bra som de hade gjort i skolan.

Avslutningsvis så är jag emot fjärrundervisning eftersom att det påverkar eleverna på många olika negativa sätt. Fjärrundervisning minskar chanserna att eleverna ska lyckas med skolan så bra som möjligt och det kan då få till följd att det blir en stor påverkan på deras framtid. Exempelvis vad händer med alla treor på gymnasiet som inte klarar kurser nu mot slutet på grund av fjärrundervisningen och som kanske inte får deras gymnasieexamen. Det finns så många negativa aspekter med fjärrundervisning som kan ha en långvarig påverkan på elever. Men allt detta kunde undvikas om andra åtgärder togs för att minska smittspridningen istället för att utsätta eleverna på detta vis. Tiden vi är på plats i skolan är så otroligt dyrbar för vissa elever och när detta längre inte är möjligt kan många saker gå fel. Just därför tycker jag att vi borde öppna skolorna igen.


Publicerat: 2021-05-20Skribent: Isra Salad, 8a